Heijlsaem heeft verschillende cursussen gegeven over het Enneagram, een basiscursus en cursussen gericht op relaties, al dan niet voor stellen. Momenteel is er een basiscursus gepland over het Enneagram.  Heeft u belangstelling voor deze cursus dan kunt u zich op geven via het contactformulier.cursus-3a

Cursus het Levensscript

In 2016 is gestart met de TA-cursus “het Levensscript” gegeven door Henri Rijksen in het gebouw van Heijlsaem. Henri Rijksen is levensbegeleider-levenscoach voor individuele personen en groepen en gespecialiseerd in de Transactionele Analyse. Hij gaf in maart-april de eerste cursus het “Levensscript” en zal deze in september-oktober opnieuw verzorgen.  In de toekomst zal er waarschijnlijk een herhaling plaatsvinden bij voldoende belangstelling.

Zie: www.henririjksen.nl

Basiscursus Enneagram

In de basiscursus Enneagram  “Als ik mezelf en anderen wil begrijpen…” doen alle 9 types van het Enneagram in principe mee. Mensen, die meedoen, zijn tevoren geïnterviewd om vast te stellen in welk type men zich herkent. Het is de bedoeling van deze cursus dat mensen die hun eigen type al kennen,  kennis maken met de andere 8 types van het Enneagram. Iedere deelnemer is zo leerling en lesmateriaal tegelijk. In deze cursus komen de basisprincipes, de drie centra (hoofd-, hart-, buik-) en de negen persoonlijkheidstypes van het enneagram uitgebreid aan de orde.

De groepsgrootte is maximaal 11 personen.

De basiscursus Enneagram bestaat uit 6 avonden.

Bij de cursus ontvang je een cursusklapper met uitgebreide informatie en beschrijvingen van alle types.

We geven een stukje theorie en verder werken we in de cursus vooral ervaringsgericht door oefeningen, interviews en delen van ervaringen.

Aan het einde van de cursus is het inzicht in jezelf en in anderen aanmerkelijk verdiept. We hebben deze cursus 15 maal verzorgd.

De eerstvolgende basiscursus Enneagram verzorgen wij vanaf 24 oktober 2019 op 6 achtereenvolgende woensdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur. De cursus start na de herfstvakantie. De investering voor deze cursus bedraagt € 160,- per deelnemer.

Cursus Enneagram en Relaties

Voor mensen, die de basiscursus hebben gevolgd, geven we bij voldoende belangstelling een cursus over relaties. In de jaren 2007 tot 2011 gaven we 4 maal zo een cursus. Na onze opleiding in het begeleiden van stellen, heeft onze visie zich verdiept en ons instrumentarium zich verbreed. We zijn van plan om zo een cursus, en dan vooral voor stellen, te organiseren in het najaar van 2018, bij voldoende belangstelling. Stellen, die mee willen doen, kunnen zich al opgeven via het contactformulier.

De prijstelling van onze cursussen zal zich bewegen tussen de € 160 – € 180 inclusief BTW.

Komende cursussen