Als ik mezelf en anderen wil begrijpen………

Wat maakt dat ik zo bang ben om fouten te maken?

Hoe komt het toch dat ik dingen altijd uitstel?

Waarom heb ik steeds een conflict met mijn baas?

Dit zijn maar enkele van de vele vragen, die je kunnen bezighouden. Op zoek naar een antwoord is het goed om met het enneagram aan de slag te gaan.

Wat is het enneagram?

Het enneagram is een boeiend persoonlijkheidsmodel. In dit model worden op een heldere manier negen verschillende persoonlijkheidstypes beschreven. Het gaat hierbij niet om het verschil in gedrag. Het gaat om de specifieke drijfveren en overtuigingen, die aan ieder type ten grondslag liggen. Hierdoor ontstaan patronen, die zich steeds herhalen.  Deze zijn vaak onbewust, maar werken door in je leven, zowel in privé-situaties als in je werk.

Het enneagram is waardevrij. Het ene enneagramtype is niet beter of slechter dan het andere.

Mensen met hetzelfde enneagramtype, hebben dezelfde basismotivatie maar zijn niet gelijk. Ieder mens blijft uniek.

Wat biedt het enneagram?

Het enneagram is een bron voor zelfreflectie en zelfkennis. Je krijgt een helder inzicht in jezelf en in je relaties met anderen. Je gaat begrijpen wat de drijfveren en patronen zijn, die jouw reageren op de buitenwereld bepalen.

Je krijgt meer oog voor je sterke kanten en je valkuilen, als ook meer zicht op je mogelijkheden tot ontwikkeling.

Als je het enneagramtype kent van de mensen met je leeft en werkt, krijgt je meer inzicht en begrip voor hun motieven.

Type-interview.

Het is niet gemakkelijk om je eigen enneatype te bepalen. Het gaat immers niet om je gedrag maar om je onderliggende motivaties. De vele schriftelijke testen gaan vaak uitsluitend over gedrag. De beste methode om achter je enneatype te komen, is het type-interview. Dit is een diepte-interview, waarbij nauwkeurig de drijfveren en overtuigingen achter jouw denken, voelen en handelen in kaart worden gebracht. Op basis hiervan ontdek je het enneagramtype, wat bij jou past.

Het type-interview neemt 2-2½ uur in beslag. Tijdens het interview krijg je ook de nodige uitleg.

Kosten € 95,-, incl. BTW

Kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Mocht de prijs voor u een bezwaar zijn dan is deze bespreekbaar.