Als twee mensen een relatie beginnen, doen zij dat met de beste bedoelingen en met hoge verwachtingen.

Toch kunnen er na de eerste verliefdheidsfase om allerlei redenen problemen komen. Er kunnen in de loop van de tijd irritaties, frustraties ontstaan. Men maakt de ander verwijten, probeert de ander te veranderen en dat werkt niet. Er ontstaan conflicten of men trekt zich terug uit het contact. De communicatie is verstoord, men kan de ander niet meer bereiken en men raakt vervreemd van elkaar. Verbinding, intimiteit,  en seksualiteit dreigen te verdwijnen.

Als men er zelf niet uitkomt, is relatiebegeleiding een goede optie. Het is een investering om tot herstel en vaak ook tot verbetering van je relatie te komen.

Onze aandacht richt zich op de relatie en op de individualiteit van beide partners. In onze benadering zijn erkenning, toegankelijkheid, zelfexpressie en beïnvloeding (Cuvelier) sleutelbegrippen voor ons.

In onze sessies werken we met:

  • gesprekken,
  • communicatieoefeningen, zoals leren luisteren en praten met elkaar. Hoe bereik je de ander, hoe kom je aan de overkant? Wat is het effect van jouw communicatie, is het voor de ander wel duidelijk wat je wil overbrengen?
  • psychodrama, beide partners hebben een eigen beeld van de relatie en die beelden kunnen nogal van elkaar verschillen. Hoe kun je daar goed mee omgaan?
  • Indien passend gebruiken we het Enneagram: als je jouw enneagramtype kent en dat van je partner, krijg je meer inzicht in je eigen patronen en die van je partner. Zo ontstaat er meer begrip en mildheid voor de onderlinge interactie.

Zo ontstaat de mogelijkheid  het contact te herstellen en om de verbinding en intimiteit terug te laten keren, zodat de liefde weer voelbaar is.

Wij werken met stellen mede vanuit de ervaring van onze eigen lange partnerrelatie. Het samen met stellen werken maakt onze begeleiding ondersteunend, verdiepend en effectief.

Kosten   €  105,– per sessie van 1,5 uur.

Kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Mocht de prijs voor u een bezwaar zijn dan is deze bespreekbaar.